Lista colaboratorilor catedrei ITI

  Numele, Prenumele Funcţia
  Liubomir Chiriac Doctor conf., şeful catedrei
  Andrei Braicov Doctor conferenţiar
  Nicolae Pelin Doctor conferenţiar
  Marcel Teleucă Doctor conferenţiar
  Sergiu Corlat Lector superior
  Angela Globa Lector superior
  Ala Gasnaş Lector superior
  Dorin Pavel Lector superior
  Natalia Bobeica Lector superior
  Diana Guţuleac Lector universitar
  Natalia Lupaşco Lector universitar
  Inga Camerzan Lector superior
  Olga Cerbu Lector superior
  Octavian Levinţa Lector superior
  Veronica Gafenco Asistent universitar
  Maria Pruteanu Asistent universitar
  Anastasia Chetrescu Asistent universitar
  Natalia Porubin Lector universitar
  Vitalie Lavric Lector universitar
  Ion Pavel Inginer-programator