Iulian Marcov

 

Iulian Marcov, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, a activat în cadrul Universităţii de Stat Tiraspol din anul 1972.

Este fondatorul catedrei Informatică şi Tehnologii Informaţionale, deţinînd funcţia de şef al acestei catedre de la 1 octombrie 1985 pînă la 30 aprilie 2005.

Născut la 21 iunie 1943, in s. Stohnaia, raionul Rezina. 

În anul 1954 a absolvit şcoala primara din satul natal şi a continuat învăţămîntul la şcoala medie din Rezina.

În anul 1960 a absolvit cu eminenţă şcoala medie din Rezina, apoi a intrat la studii la Universitatea de Stat din Chişinău,  facultatea Fizică şi Matematică. Aici a studiat pînă în 1962, moment în care a fost transferat la Universitatea de Stat ō.V.LomonosovԠdin Moscova (MGU).

 În Moscova a studiat matematica de calcul şi programarea la facultatea Mecanică şi Matematică, departamentul ōatematica de CalculԮ

În anul 1967 a absolvit cu succes MGU, obţinînd recomandări pentru prelungirea studiilor în doctorantură. Tot în acest an s-a întors în Moldova şi a fost angajat în calitate de asistent universitar la catedra Analiza Matematică a Institutului Pedagogic din Tiraspol.

În anii 1967 ֠1969 este lector superior la aceiaşi catedră, iar în anul 1969 este admis în doctorantura Universităţii MGU.

În 1974 susţine cu succes teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice ō櫮ﱻ塬泮弰湥 ﰲ魠콭 衤ᷬ ﰨ㡥 ﶠ鸥멬衤鵴汥ᬼᣭ殨(Unele metode de rezolvare ale problemelor de optimizare, descrise de ecuaţii diferenţiale stocastice )Ԯ

În 1972 s-a întors în Moldova, unde a prelungit pînă în anul 1980 să activeze ca lector superior la Institutul din Tiraspol.

Pe parcursul anilor 1981 ֠1983 a fost şef al Laboratoruljui Łutomatizarea Sistemelor de Dirijare a Proceselor TehnologiceԬ care funcţiona pe lîngă uzina ōoldavizolitԠ(filială a Institutului de Cercetări Ştiinţifice din Moscova).   

În 1984 este numit şef al catedrei Informatică şi Tehnica de Calcul (ITC), care urma a fi creată.

În 1985 catedra ITC şi-a început activitatea deplină, avînd în personal doar 7 lucrători.

A publicat circa 70 de articole şi lucrări ştiinţifice, dintre care două manuale la Teoria Probabilităţilor şi trei la Informatică.

A avut relaţii de colaborare cu profesori universitari din România, Rusia, Ukraina etc.

În prezent se află în Germania, unde îşi continuă activitatea ştiinţifică.

 

Liubomir Chiriac

 

Liubomir Chiriac, doctor, conferenţiar universitar,  activează în cadrul Universităţii de Stat Tiraspol din anul 1985. 

Pe parcursul anilor 1977ֱ982 îşi face studiile la facultatea Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol.

În perioada 1988ֱ991 îşi continue studiile la doctorantura  Institutului de Matematică şi Informatică de pe lângă Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova.

În anul 1991 susţine cu succes teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice Ńercetarea proprietăţilor topologice ale algebrelor universale topologice şi a subspaţiilor lorԮ

În anul 1992, dl Liubomir Chiriac i s-a decernat titlul de laureat al Premiul Republican pentru Tineret în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii.

Tot în anul 1992 i se conferă titlul didactic de conferenţiar universitar la catedra de ʼnnformatică şi Tehnică de CalculԮ

În anul 2002 pentru  rezultate  deosebite obţinute în cercetarea matematică în cadrul echipei condusă de academicianul Mitrofan Cioban, Liubomir Chiriac devine  laureat al Premiul de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producţiei pentru anul 2001 (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 887 de la 24.08.2001). 

            Interesele sale ştiinţifice ţin de următoarele domenii: algebra topologică, teoria quasigrupurilor, teoria grupoizilor topologici, informatica, didactica informaticii. 

Participă la conferinţe ştiinţifice, congrese internaţionale, simpozioane din Moldova, România, Ucraina, Rusia, Turcia, etc. Are publicaţii în diverse reviste ştiinţifice  de circulaţie internaţională şi naţională. Este membru al Societăţii de Matematică din Moldova şi ROMAI Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială.

Liubomir Chiriac este membru al comitetului editorial a revistei ROMAI  Educational Journal. 

A fost conducător ştiinţific a peste 170 teze de licenţă şi peste 30 teze de masterat. Sub conducerea sa ştiinţifică a fost susţinută o teză de doctor şi în prezent sunt în curs de pregătire încă 2 teze de doctor în ştiinţe.              

În anul 2009, a publicat monografia Ŕopological Algebraic SystemsԬ p. 204, editura Ħ#350;tiinţaԮ

La moment are publicate circa 85 de lucrări ştiinţifico-metodice în reviste de circulaţie naţională şi internaţională.

 

 

Andrei Braicov

Andrei Braicov, doctor, conferenţiar universitar, decan al facultăţii Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale, activează în cadrul Universităţii de Stat Tiraspol din anul 1995.

Născut la 3 august 1973 în s. Sărăţica-Nouă, raionul Leova. 

A deţinut funcţia de şef al catedrei Informatică şi Tehnologii Informaţionale în perioada 01.05.05 ֠16.02.10.

În anul 1990 a absolvit cu eminenţă Liceul Teoretic din Leova, specialitatea Matematică şi Fizică.

Pe parcursul anilor 1990 ֠1995 îşi face studiile la facultatea Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Tiraspol.

În perioada 1997 ֠2000 îşi continue studiile la doctorantura  Institutului de Matematică şi Informatică de pe lîngă Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova.

În anul 2002 susţine cu succes teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice ļi>GL(2, R) ͖ orbitele sistemelor de ecuaţii diferenţiale şi aplicaţiiԮ

În anul 2004 i se conferă titlul didactic de conferenţiar universitar.

În anul 2008 i s-a decernat Premiul de Stat al Tineretului în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii.

Interesele sale ştiinţifice ţin de următoarele domenii: tehnologii informaţionale, ecuaţii diferenţiale, informatica, didactica informaticii şi matematicii.   

Participă la conferinţe ştiinţifice şi simpozioane din Moldova, România, Ucraina, Lituania,  etc. Are publicaţii în diferite reviste ştiinţifice de circulaţie internaţională şi naţională. Este membru al Societăţii de Matematică din Moldova şi al ROMAI ֍ Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială.

Andrei Braicov este redactor-şef al revistei ştiinţifico-didactice de matematică şi informatică ńeltaԦ#351;i membru al comitetului editorial a revistei ROMAI Educational Journal. 

A fost conducător ştiinţific a peste 80 teze de licenţă şi peste 20 teze de masterat.

Are publicate circa 50 de lucrări ştiinţifico-didactice în reviste de circulaţie naţională şi internaţională.

Este autor şi coautor a mai multor manuale şi auxiliare universitare şi preuniversitare

De asemenea, Andrei Braicov este coordonator al majorităţii manualelor de matematică din ţară.

Este membru al Comitetului Olimpic al Republicii Moldova la matematică.

A fost preşedinte al comisiei de bacalaureat la matematică, al examenelor de licenţă la specialităţile Informatică a diferitor universităţi din ţară.

A avut stagii de perfecţionare, de documentare şi de stabilire a relaţiilor de colaborare internaţională cu universităţi din România, Suedia, Portugalia, Lituania, Belgia, Estonia.

 

Inga Camerzan (Ţiţchiev)

IMG_4801-3Inga Camerzan, doctor, conferenţiar universitar interimar la catedra Informatică şi Tehnologii Informaţionale a facultăţii Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale, activează în cadrul Universităţii de Stat Tiraspol din anul 1999.

Născută la 3 aprilie 1977 în s. Filipeni, raionul Leova. 

În anul 1992 a absolvit şcoala medie  din s. Filipeni, Leova.

În 1995 a obţinut diploma de bacalaureat în cadrul Colegiului Republican de Informatică. 

Pe parcursul anilor 1995 ֠2000 îşi face studiile la facultatea Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Tiraspol.

În perioada 2001 ֠2005 urmează studiile de doctorat la Universitatea Łl. I. CuzaԬ Iaşi, România.

În anul 2007 susţine cu succes teza de doctor în informatică Őroprietăţi structurale ale reţelelor petri temporizateԮ

Interesele sale ştiinţifice ţin de următoarele domenii: tehnologii informaţionale, informatica, didactica informaticii şi matematicii, modelarea sistemelor distribuite prin Reţele Petri.

Participă la conferinţe ştiinţifice şi simpozioane din Moldova, România, etc. Are publicaţii în diferite reviste ştiinţifice de circulaţie internaţională şi naţională. Este membru al Societăţii de Matematică din Moldova.

A fost conducător ştiinţific a peste 20 teze de licenţă şi 2 teze de masterat.

Are publicate circa 20 de lucrări ştiinţifico-didactice în reviste de circulaţie naţională şi internaţională.

A fost preşedinte al comisiei examenelor de licenţă la specialităţile Informatică a Colegiului Republican de Informatică.

A avut stagii de perfecţionare, de documentare şi de stabilire a relaţiilor de colaborare internaţională cu universităţi din România, Germania

 

Dorin Pavel

3x4Dorin Pavel, doctor, lector superior universitar la catedra Informatică şi Tehnologii Informaţionale, activează în cadrul Universităţii de Stat Tiraspol din anul 1994.

Născut la 06 iunie 1972 în s. Târnauca, raionul Herţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina. 

În anul 1989 a absolvit cu medalie de aur şcoala medie din s. Târnauca.

Pe parcursul anilor 1989 ֠1994 îşi face studiile la facultatea Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Tiraspol.

În perioada 1999 ֠2002 îşi continue studiile la doctorantura  Universităţii de Stat din Tiraspol.

În anul 2009 susţine cu succes teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice ļ/span>Aplicaţii aproape periodice pe spaţii topologiceԮ

Interesele sale ştiinţifice ţin de următoarele domenii: tehnologii informaţionale, geometrie şi topologie, informatică, didactica informaticii şi matematicii.   

Participă la conferinţe ştiinţifice şi simpozioane din Moldova, România. Are publicaţii în diferite reviste ştiinţifice de circulaţie internaţională şi naţională. Este membru al Societăţii de Matematică din Moldova şi al ROMAI ֠Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială.

A fost conducător ştiinţific a peste 20 teze de licenţă.

Are publicate 19 de lucrări ştiinţifico-didactice în reviste de circulaţie naţională şi internaţională.

A avut stagii de perfecţionare şi de documentare la Universitatea Valahia din Târgovişte, România.

 

Angela Globa

 

Angela Globa, lector superior universitar,  activează în cadrul Universităţii de Stat Tiraspol din anul 1992. 

Născută la 22 septembrie  1970 în s. Berezlogi, raionul Orhei. 

În anul 1987 a absolvit cu eminenţă şcoala medie din satul Berezlogi, raionul Orhei.

Pe parcursul anilor 1987ֱ992 îşi face studiile la facultatea Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol, specialitatea Matematică şi Informatică.

În perioada 2001ֲ002 îşi continuă studiile la masterat în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol.

În anii 2004 ֠2008 îşi continuă studiile la doctorantura Universităţii de Stat din Moldova, specialitatea Matematică Aplicată, specializarea Scheme în diferenţe în probleme de evoluţie.

Din 1996 deţine postul de lector universitar.

În 1997, în baza concursului şi a deciziei consiliului facultăţii Fizică şi Matematică a UST, a fost angajată în funcţia de lector superior la catedra ITC. 

Interesele sale ştiinţifice ţin de următoarele domenii: tehnologii informaţionale, metode aproximative de rezolvare a ecuaţiilor diferenţiale, informatica, didactica informaticii.       

Participă la conferinţe ştiinţifice şi simpozioane din Moldova, România, etc. Are publicaţii în diverse reviste ştiinţifice  de circulaţie naţională şi internaţională.

A fost conducător ştiinţific a peste 50 teze de licenţă.

A elaborat, a propus,  a publicat şi a implimentat programe analitice, materialele metodico-didactice la disciplinile Utilizarea Tehnicii de Calcul, Programarea procedurală, Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date,  Metode numerice ş.a. A predat şi predă predominant disciplini ce ţin de programare şi analiză algoritmică, matematică aplicată (metode numerice), didactică.

Are publicate 14 lucrări ştiinţifico-metodice în reviste de circulaţie naţională şi internaţională.

 

Nicolae Pelin

Pelin NicolaeNicolae Pelin, doctor în informatică, conferenţiar universitar, activează în cadrul Universităţii de Stat Tiraspol din anul 2000.

A absolvit facultatea de electrofizică a Universiteţii Tehnice a Moldovei (Chişinău) în 1973 şi aspirantura de pe lînga Academia de Ştiinţă a Republicii Moldova la specialitatea Ńibernetica tehnică şi teoria informaţieiԮ A sustinut teza de doctor la Moscova în anul 1986. 

Este coordonator ştiinţific a doi doctoranzi la specialitatea 01.05.05 œisteme informaţionaleԮ

Este autorul a circa 100 de publicaţii, dintre care peste 60 ֍ publicaţii ştiinţifice şi stiintifico-didactice la informatică.

Direcţia de specializare ֠metode logice în inteligenta artificiala. Interes ştiinţific: Őrobleme privind structurarea şi activarea cunoştinţelor în sisteme de inteligenţă artificialăԮ

Activitatea profesionala a început-o în 1973 în calitate de inginer constructor a calculatoarelor  la Uzina Maşinilor de Calcul din Chişinau. Mulţi ani a activat la Universitatea Tehnică din Moldova, la Universitatea de Ştiinţe Aplicative din Moldova şi în alte universităţi din Republica Moldova şi România.

Din anul 2006 este conferenţiar universitar la Universitatea de Stat Tiraspol.

Pentru prima data în Republica Moldova,  începînd cu anul  1989 a organizat cursurile de reciclare Őrogramare în limbajul PrologԬ Őroiectarea sistemelor expertԮ

A pregatit  circa 500 de tineri  din ţară şi de peste hotarele ei.

A elaborat, a propus,  a publicat şi a implimentat în mai multe universităţi programele, materialele metodico-didactice la doua disciplini noi: œtructurarea si activarea cunoştinţelorԍ şi  ōetode logice în inteligenţă artificialăԬ disciplini care conceptual deschid o privire noua în conştientizarea şi studierea unei bune părţi a problemelor inteligenţei artificiale.

Predă preponderent disciplini ce ţin de logică, programarea logica, inteligenţă artificială şi subdomeniile ei, cum ar fi sisteme expert, procesarea limbajului natural, agenţi inteligenţi, sisteme de inteligenţă artificială, sisteme informaţionale, inclusiv aspecte ce ţin de proiectarea, dezvoltarea şi utilizarea lor.

În calitate de analitic de sistem şi programator a participat la proiectarea, dezvoltarea şi implimentarea a mai multor sisteme informaţionale şi pachete integrate. Din cele mai actuale, în prezent  pot fi numite sistemele őuestԬ œtudiiԬ ŃontabilԬ Ńadreԍ şi altele.

Participă în proiectarea, dezvoltarea  şi menţinerea în stare de funcţionare a site-ului educaţional www.prolog.md, prin care este coordonată toată activitatea universitară  a  studenţilor, licenţiaţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la disciplinele predate şi tezele coordonate de el.

A colaborat şi mentine relatii de colaborare cu unii specialiştiii Centrului de Dezvoltare a Prologului din Copenhaga (Danemarca), ai CoLogNet-ului ֠centru de  cooperare interuniversitară  în domeniul inteligenţei artificiale pe lîngă Comunitatea Europeană cu sediul în Germania, profesorii facultăţii  de Informatică a Universităţii  de Stat din Iaşi ԁl. Ioan CuzaԠ(Romania) şi din alte centre universitare şi de proiectare din domeniu.   

 

Marcel Teleucă

 

DSC_0294Marcel Teleucă, doctor, conferenţiar universitar, activează în cadrul Universităţii de Stat Tiraspol din anul 2000.

Născut la 6 august 1966 în s. Cepeleuţi, raionul Edineţ. 

În anul 1983 a absolvit cu eminenţă Şcoala nr.2, Lipcani, raionul Briceni.

Pe parcursul anilor 1983 ֠1988 îşi face studiile la facultatea Matematică şi Mecanică a Universităţii de Stat din Sankt-Petersburg.

În perioada 1990 ֠1994 îşi continue studiile la doctorantura  Institutului de Matematică şi Informatică de pe lîngă Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova.

În anul 1995 susţine cu succes teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice.

În anul 2008 i se conferă titlul didactic de conferenţiar universitar.

În anul 2001 prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova i s-a conferit medalia ōeritul CivicԮ

Interesele sale ştiinţifice ţin de următoarele domenii: teoria algebrelor, combinatorica, teoria grafurilor, didactica matematicii.           

Participă la conferinţe ştiinţifice şi simpozioane din Moldova, România, Ucraina, Rusia, Cehia etc. Are publicaţii în diferite reviste ştiinţifice de circulaţie internaţională şi naţională. Este membru al Societăţii de Matematică din Moldova şi al ROMAI ֍ Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială.

A fost conducător ştiinţific a peste 20 teze de licenţă.

Are publicate circa 50 de lucrări ştiinţifico-didactice în reviste de circulaţie naţională şi internaţională.

 

 

Natalia Bobeică

 

IMG_4798-3Natalia Bobeică, lector superior, la facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale, catedra Informatică şi Tehnologii Informaţionale, activează în cadrul Universităţii de Stat Tiraspol din anul 2002.

Născută la 26 decembrie 1978 în s. Horodişte, raionul Călăraşi. 

În anul 1996 a absolvit şcoala medie de cultură generală din

s. Horodişte, raionul Călăraşi.

Pe parcursul anilor 1996 ֠2001 îşi face studiile la facultatea Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Tiraspol.

În perioada 2004 ֠2008 îşi continuă studiile la doctorantură, specialitatea 01.01.06, Logica Matematică, Algebră şi Teoria Numerelor.

Participă la conferinţe ştiinţifice şi simpozioane din Moldova, România.

Are publicate circa 17 lucrări ştiinţifico-didactice în reviste de circulaţie naţională şi internaţională.

 

 

Teodora Vascan (Ciobanu)

 

IMG_4804-3Teodora Vascan, lector universitar,  activează în cadrul Universităţii de Stat Tiraspol din anul 2000. 

Pe parcursul anilor 1995ֲ000 îşi face studiile la facultatea Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Tiraspol.

În perioada 2001ֲ002 îşi continue studiile la masterat în cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol.

            Participă la conferinţe ştiinţifice, colocvii internaţionale, simpozioane din Moldova. Are 9 publicaţii ştiinţifice.

Este coatutor al suportului metodic ńidactica InformaticiiԬ Ņlena V. I.ԍ SRL,  Chişinău, 2010, 200 p.

 

 

Olga Cerbu

Olga Cerbu, Lector superior  la facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale, activează în cadrul Universităţii de Stat Tiraspol din anul 1995.

Născută la 30 iulie 1957 în s. Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă. 

În anul 1981 a absolvit cu eminenţă Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Matematică şi Cibernetică, obţinând calificaţia de Matematician.

În perioada 2000 ֠2001 îşi continue studiile la magistratura Universitatea de Stat din Moldova facultatea de Matematică şi Informatică la specialitatea Matematica, şi susţine cu succes teza de magistru cu tema: Ňăsirea unor clase precomplete de formule în extensia 16-valentă a unei logici modale local tabelareԠ

Interesele sale ştiinţifice ţin de următoarele domenii: tehnologii informaţionale, teoria categoriilor, informatica. Competenţe profesionale în tehnica de calcul şi tehnologii informaţionale:

Assembler, Visual Prolog, Lisp, Pascal, C, C++, C#, Java, Php, Delphi, Oracle.   

Participă la conferinţe ştiinţifice şi simpozioane din Moldova, România, Estonia, Belgia, Germania, Bulgaria etc. Are publicaţii în diferite reviste ştiinţifice de circulaţie internaţională şi naţională. Este membră a  ROMAI ֠Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială.

Olga Cerbu a fost conducător ştiinţific a peste 110 teze de licenţă şi peste 15 teze de masterat.

Are publicate circa 28 de lucrări ştiinţifico-didactice în reviste de circulaţie naţională şi internaţională.

Este autor şi coautor a  2 cărţi  la disciplinele universitare: œecuritatea Informaţiei şi CriptografieԼ/span>

A avut stagii de documentare şi de stabilire a relaţiilor de colaborare internaţională cu universităţi din România şi Germania.

 

Porubin Natalia

 

Natalia Porubin, asistent universitar la catedra Informatică şi Tehnologii Informaţionale, activează la Universitatea de Stat Tiraspol din anul 2008.

Născută la 2 martie 1982 în or. Chişinău.

A absolvit liceul teoretic român-german ō. KogălniceanuԠdin or. Chişinău, profil umanist.

În perioada anilor 2000 ֠2004 îşi face studiile la facultatea Fizică şi Matematică, specialitatea Informatică şi Limbi Moderne Aplicate (engleză) a Universităţii de Stat Tiraspol şi absolveşte cu succes obţinînd titlul de licenţiat în informatică.

Din 2008 îşi continuă studiile la masterat la aceeaşi universitate.

În perioada 2004 ֠2007 lucrează ca profesor de informatică la Colegiul de Informatic.

Concomitent în 2005 ֠2006 activează ca asistent universitar la Universitatea de Stat Tiraspol.

Interesele sale în domeniul informaticii sunt Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access),  Limbajele de programare (Pascal, C), Sistemul de Operare Windows.