Istoria catedrei

Catedra Informatică şi Tehnologii Informaţionale

Catedra Informatică şi Tehnologii Informaţionale (ITI) a fost fondată la 15 octombrie 1985 în componenţa facultăţii Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic din Tiraspol, fiind de fapt prima catedră de Informatică din Moldova.

Din momentul creării pînă la 30 aprilie 2005 şef al caredrei ITI a fost Iulian Marcov, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, absolvent al Universităţii “Mihail Lomonosov” (Moscova, Rusia).

În perioada 1 mai 2005 – 16 februarie 2010 şef al catedrei ITI a fost Andrei Braicov, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, absolvent al Universităţii de Stat din Tiraspol.

De la 17 februareie 2010 şi pînă-n present şef al catedrei ITI este Liubomir Chiriac, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, absolvent al Universităţii de Stat din Tiraspol.

Iniţial la catedră activau 7 colaboratori, dintre care doi conferenţiari universitari: Iulian Marcov şi Mihai Botoşanu.

În decembrie, 1985 în UST deja activa un laborator de calculatoare de marca DBK-2.

În ianuarie 1986 funcţionau 2 săli de calculatoare.

În 1986 catedra ITI organizează o conferinţă unională la Informatică.

 

În primăvara anului 1992 catedra ITI dispunea de 6 săli de calculatoare:

-          două săli cu calculatoare DBK-2;

-          două săli cu calculatoare de producţie japoneză Jamaha;

-          două săli cu calculatoare de producţie americană.

 

În legătură cu evenimentele legate de conflictul transnistrean, catedra ITI împreună cu celelalte catedre ale UST este evacuată la Chişinău, unde îşi reîncepe activitatea.

 

În prezent catedra ITI dispune de 8 săli de calculatoare moderne conectate la Internet, imprimante, scanere, camere video etc. Ea asigură pregătirea profesionaliştilor la următoarele specialităţi:

1.    Informatică

2.    Informatică şi matematică

3.    Informatică şi fizică

4.    Matematică şi Informatică

5.    Fizică şi informatică

6.    Geografie şi informatică

 

Absolvenţii specităţilor menţionate sînt încadraţi în diferite instituţii de stat sau particulare în calitate de programatori, administratori de reţea, profesori şcolari, ingineri etc.

La primul ciclu academic studenţii studiază următoarele cursuri la informatică:

1.         Sisteme de operare şi arhitectura calculatorului

2.         Programare 1 (Programarea procedurală)

3.         Programare 2 (Programarea modulară)

4.         Programare 3 (Programarea orientată pe obiecte, Limbajul Object Pascal)

5.         Programare 4 (Programarea orientată pe obiecte, limbajul C++)

6.         Limbaje de asamblare

7.         Baze de date

8.         Tehnologii Web

9.         Tehnici de programare

10.     Teoria grafurilor şi combinatorică

11.     Reţele Petri

12.     Limbajul de programare Prolog

13.     Inteligenţa artificială

14.     Limbajul de programare JavaScript

15.     Proiectarea şi analiza algoritmilor

16.     Grafica asistată de calculator

17.     Metode numerice

18.     Procese stocastice

19.     Softuri matematice

20.     Didactica Informaticii

21.     Reţele de calculatoare

22.     Limbaje formale

 

Studenţii ciclului I realizează practicile pedagogice şi tehnologice în cele mai bune instituţii preuniversitare şi  companii IT din ţară.

 

Disciplinele ciclului II (masterat) sînt predate doar de profesori cu grad ştiinţific şi didactic. Astfel, pe parcursul celor doi ani de studii la masterat se ţin următoarele cursuri:

 

1.    Programarea paralelă

2.    Tehnologii Web avansate

3.    Criptografia

4.    Sisteme distribuite

5.    Metode logice în inteligenţa artificială

6.    Structuri algebrice pe calculator

7.    Limbajul de programare Java

8.    Limbajul de programare C#

9.    Procesarea sistemelor digitale

10.     Algoritmica grafurilor

11.     Metode non tradiţionale de soluţionare a problemelor de informatică

12.     Securitatea informaţională

 

Catedra colaborează în cadrul proiectelor internaţionale cu diferite instituţii universitare naţionale şi internaţionale, printre care:

1.      Institutul de Tehnologii din Kaunas (Lituania)

2.      Universitatea Regală de Tehnologii din Stokcholm (Suedia)

3.      Universitate din Hasselt (Belgia)

4.      Universitate din Aveiro (Portugalia)

5.      Universitatea Nouă din Lisabona (Portugalia)

6.      TimSoft din Timişoara (România)

 

Profesorii catedrei ITI sînt specialişti de înaltă calificare, care activează cu succes în domeniile Informaticii şi Didacticii Informaticii. Drept confirmare sînt cele peste 200 de publicaţii ştiinţifice şi didactice, printre care monografii, manuale universitare şi preuniversitare, ghiduri pentru profesori.

Catedra ITI are un rol major în fondarea revistei ştiinţifico didactice de matematică şi informatică Delta. Ea organizează cursuri de perfecţionare la informatică pentru profesorii preuniversitari.

Pe lîngă catedra ITI activează seminarul ştiinţifico-didactic Informatica şi didactica informaticii.